CRM

ERPin ydin on CRM (Customer Relationship Management), eli asiakkuuksien hallinta. CRM:n ydin on asiakastieto.

Asiakkuuksien hallinta mahdollistaa tehokkaan ja kokonaisvaltaisen asiakassuhteista huolehtimisen, ja toimii myynnin ja markkinoinnin tärkeimpänä työkaluna.

Järjestelmä mahdollistaa niin liidien hallinnan kuin myynnin tehokkaan seurannan/ohjaamisen myyntiputkella, "myynnin pipelinessa".

 

Asiakas

Asiakas sisältää kaiken tiedon asiakkuudesta. Perinteisten yhteys- ja maksutietojen lisäksi asiakaskortilta voi löytyä (käytössä olevista ominaisuuksista riippuen) tarjous-, myynti-, ja laskutushistoria, maksutushistoria, asiakkaaseen liittyvät projektit ja tehtävät, sisäiset kommentit, kontaktit, toimipaikat, sopimukset, soitot, tiketit, tapaamiset, yms.

 Asiakaskortin yläosa

 

Liidi

Liidit ovat kontakteja ensimmäistä yhteydenottoa varten. Jos liidi todetaan mahdolliseksi asiakkaaksi, se ohjataan myyjälle.

Liidivaiheessa ei ole yleensä vielä tietoa, onko kontaktin kanssa edes mahdollisuutta liiketoiminnalle. Liidii sisältää tässä vaiheessa kuitenkin kaiken saadun tiedon kontaktista.

Liidi

 

Mahdollisuus

Tunnistettu "case" uudella tai vanhalla asiakkaalla, tiedetään alustavalla tarkkuudella, että mitä asiakas hakee ja tarvitsee ja pysytään sopimaan jatkotoimenpiteet.

Mahdollista myyntiä pyöritellään mahdollisuuden eri tiloissa, kunnes se joko hävitään, tai siitä päästään tekemään myyntitarjous.

Mahdollisuus