Moniyritys

Futural ERP mahdollistaa moniyritysympäristön, eli hierarkisen yritysrakenteen.

 

Esimerkkitapauksia

Konserni: emoyhtiö ja tytäryhtiöt

Yhdistys: yläyhdistys, alayhdistykset

Seura: yläjaosto, alajaostot

Hierarkia on mahdollista toteuttaa myös useammassa kuin kahdessa portaassa.

 

Hyödyt

Moniyritysympäristön etuna on, että dataa voidaan jakaa eri toimijoiden kesken helposti.

Sisaryhtiöiden voidaan sallia nähdä toistensa asiakkaat (ja jopa myynnit), jolloin asiakkaan huomioiminen kokonaisuutena paranee.

Emoyhtiölle voidaan sallia kaikkien tytäryhtiöiden tietojen näkeminen.

 

Käyttö

Käyttäjä voi kuulua joko yhteen yritykseen, tai useampaan yritykseen. Moniyrityskäyttäjä voi vaihtaa yritystään helposti pudotusvalikosta. Käyttöoikeudet riippuvat käytössä olevasta yrityksestä.

Moniyrityskäyttäjän etuna verrattuna useampaan käyttäjätunnukseen eri yrityksille on henkilön työnseurannassa: tietoa ei tarvi kerätä useasta käyttäjätunnuksesta.
Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Kirjanpito