Luominen ja poistaminen

Jäsenyystuotteita voi luoda painamalla rivinäkymässä Luo-painiketta. Jäsenyystuotteita voi myös tuoda järjestelmään csv-muotoisina tiedostoina, jolloin painetaan Tuo-painiketta. Luomisen jälkeen avautuu lomakenäkymä uudelle tuotteelle, johon täytetään jäsenyystuotteet tiedot. Tietojen syöttämisen jälkeen tallennetaan tiedot painamalla Tallenna-painiketta.

Poistaminen tapahtuu niin ikään jäsenyystuotteiden rivinäkymästä. Jäsenyystuotteita on mahdollista poistaa yksi tai useampi kerrallaan. Ne jäsenyystuotteet, jotka halutaan poistaa, valitaan rivinäkymässä laittamalla rivin alussa olevaan valintaruutuun merkki. Kun kaikki sellaiset jäsenyystuotteet ovat merkittyinä valituiksi mitkä halutaan poistaa, painetaan näkymän keskellä olevaa Lisää-pudotusvalikkoa. Pudotusvalikosta valitaan vaihtoehto Poista.

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Jäsenyystuotteet Muokkaaminen »