Muokkaaminen

Jäsenyystuotteiden tietojen muokkaaminen tapahtuu jäsenyystuotteen lomakenäkymässä. Jotta tietoja voidaan muokata, täytyy laittaa muokkaustila päälle vastaavalla tavalla kuin luvussa 2.1 kerrottiin eli painamalla Muokkaa-painiketta vasemmasta yläkulmasta. 

 

 

Muokkausten tekemisen jälkeen päivitetyt tiedot tallennetaan painamalla Tallenna-painiketta. Vastaavasti jos tietoja ei haluta tallentaa, painetaan vieressä olevaa Hylkää muutokset-painiketta. Jäsenyystuotteen lomakenäkymässä määritetään myös se, millaisen hakemuksen asiakkaat täyttävät jäsenyyttä hakiessaan. Tämä määritetään Verkkokauppalomake-pudotusvalikossa.