Jäsenet

Jäsenet-valikon rivinäkymässä jäsenistä esitetään vain osa jäsenyystiedoista, kuten jäsenen nimi, mahdolliset jäsenyydet ja jäsenyyksien voimassaoloajat. Tietojen vähäisyys tässä näkymässä johtuu siitä, että tämän näkymän tarkoitus on mahdollistaa nopea halutun jäsenen identifioiminen ja löytäminen. Jos tietoja olisi enemmän, olisi etsiminen raskaampaa sekä vaikeammin hallittavissa.

Tarkemmat tiedot jäsenyystiedoista löytyvät jäsenen lomakenäkymästä. Lomakenäkymässä on esitettynä kaikki jäseneen liitetyt tiedot ja tähän sisältyvät myös jäsenyystiedot. Jäsenyystiedot löytyvät lomakenäkymästä Jäsenyys-välilehdeltä. Kyseisellä välilehdellä on esiteltynä voimassaolevan jäsenyyden alku- ja loppupäivämäärän ja jäsenyyslomakkeen täyttämisessä kerätyt tiedot. Jäsenyys-välilehden alalaidassa on lueteltuna allekkain kaikki jäsenen jäsenyydet, sekä voimassaolevat ja päättyneet. Jokaiseen jäsenyyteen on liitettynä tiedot jäseneksi liittymisajankohdasta, jäsenyyden nimestä, jäsenyyden hinnasta, jäsenyyteen liittyvästä laskusta sekä jäsenyyden tilasta. Laskua painamalla pääsee siirtymään tarkastelemaan jäseneksi liittymisen yhteydessä tehtyä laskua.

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Yleistä Luominen »