Myynti

Myynnin merkitystä yritykselle ei tarvitse selittää, mutta myöskään tehokkaan myyntityökalun arvoa ei saa unohtaa. Ei ole yhdentekevää onko myyntien hallinta tarralapuilla, taulukkolaskennassa vai siihen tarkoitetussa ohjelmistossa.

Futural ERPin myyntiosio pitää huolen että myynnit ovat yhdenmukaisia, järjestyksessä, tallessa ja löydettävissä, ja että niiden kautta löytyy kaikki mahdollinen tieto myös asiakkaasta.

Ominaisuudet

 • Tarjousehdotukset
 • Myyntitarjoukset
 • Myyntitilaukset

 

Myynti yksinkertaisesti

Myynnin voi tehdä monella tavalla, riippuen omasta tarpeesta. Yksinkertaisimmillaan tilaus saadaan hoidettua jo kahdella vaiheella:

 1. Luo myynti ja vahvista se
 2. Laskuta myynti ja lähetä lasku

Tämä tapa voi olla riittävä kaikkein pienimmille yrityksille, mutta myyjien määrän lisääntyessä, kannattaa käyttää pidempää tapaa.

Tarjous

Myynnin työkalut

Seurannan, raportoinnin, ja myyntien vaiheiden hallitsemiseen on kuitenkin myös paljon apuvälineitä, ja niiden käyttö helpottaa myyjien työtä merkittävästi. Myyntiputki voi sisältää mitä vain näistä vaiheista:

 1. Liidi - uusi kontakti myyntiä varten
 2. Mahdollisuus - vuoropuhelua asiakkaan kanssa
 3. Myyntitarjous - ehdotus asiakkaalle
 4. Myyntitilaus - kun asiakkaan kanssa on päästy yhteisymmärrykseen
 5. Lasku - projekti on edennyt niin pitkälle, että siitä ollaan valmiita maksamaan

Mahdollisuus sisältää erilaisia vaiheita, jotka helpottavat seuraamaan ja dokumentoimaan asiakkaan kanssa käytävää vuoropuhelua. Liidistä ja mahdollisuudesta enemmän CRM-ohjeessa.

 

 

 

Myyntiprosessi

 1. Luo tarjous
 2. Lähetä sähköpostilla tai tulosta pdf
 3. Vahvista (tarjouksesta tulee tilaus)
 4. Laskuta tilaus

Tarjouksen toiminnot