Työtehtävien kirjaaminen

Tehtävien alle voidaan kirjata tehtävän osasuorituksia, joita kutsutaan työtehtäviksi. Työtehtävien kirjaamisen yhteydessä määritetään lyhyt kuvaus tehdyistä toimenpiteistä, kuinka kauan aikaa käytettiin toimenpiteen tekemiseen, milloin toimenpiteet suoritettiin ja kuka teki toimenpiteet. Oletuksena toimenpiteiden tekijäksi ehdotetaan kirjautunutta käyttäjää, mutta halutessaan tätä voi vaihtaa. Toimenpiteissä määritellyt työtunnit otetaan mukaan tehtävän käytettyyn aikaan sekä tehtävän projektin kulutettuun aikaan.

Työtehtävien kirjaamiseksi käyttäjän tulee navigoida tehtävän lomakenäkymään. Tehtävät ovat eriteltynä Projektit-ylävalikon alla ja valitaan sivuvalikosta Tehtävät. Avautuneesta näkymästä valitaan haluttu tehtävä, jolloin siirrytään tehtävän lomakenäkymään. Lomakenäkymässä tulee aktivoida muokkaustila painamalla näkymän vasemmasta yläkulmasta Muokkaa-painiketta. Painikkeen painamisen jälkeen työtehtäviä voi kirjata Työn yhteenveto-listauksen alle painamalla Lisää kohta-painikkeesta.

 

 

Työtehtävien kirjaamisen jälkeen vahvistetaan muokkaukset painamalla Tallenna-painiketta näkymän vasemmasta yläkulmasta.

Työtehtäviin kirjattujen tuntien perusteella voidaan myös generoida tuntikortteja. Järjestelmä osaa hakea käyttäjän kirjaukset projekteista tietyltä aikaväliltä.

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Muokkaaminen