Sarjanumero- ja eräseuranta

Määrittely tuotetiedoissa

Jos järjestelmässä on kytketty sarjanumeroseuranta päälle, niin yksittäisen tuotteen voi määritellä sarjanumeroseurattavaksi.

Tämä tehdään tuotetiedoissa (esim. myynti – tuote) välilehdellä ”varasto”.
Paina nappia Muokkaa, jotta voit vaihtaa määrittelyn kohdassa Seuranta.

Kohdassa seuranta voidaan määritellä, että tuotetta seurataan joko

  • sarjanumeroittain tai
  • erittäin

Tuotteiden varastosaldot näyttävät tällöin erittelyn sarjanumeroittain ja vaativat sarjanumero/erätiedon aina, kun tuotetta tuloutetaan varastoon tai lähetetään varastosta.

Sarjanumeroseurattavan tuotteen tulouttaminen varastoon

Tuote tuloutetaan normaalisti  toimitustilauksella, klikkaamalla Valmis-kentän vieressä olevaa listakuvaketta.

 

Lisää avautuvassa ikkunassa sarjanumerot rivi kerrallaan klikkaamalla linkkiä Lisää kohta.

 

 

Kun kaikki tuloutettavat sarjanumerot on lisätty, paina  Tallenna-nappia.
Järjestemä palaa takaisin toimitustilaukseen ja nyt Valmis-sarakkeessa näkyy toimitettava määrä.

 

Tämän jälkeen toimitustilaus voidaan vahvistaa normaalisti painamalla Vahvista -nappia.Sarjanumeroseurattavan tuotteen lähettäminen varastosta
Vastaavasti, kun tuotetta kirjataan ulos varastosta, toimitusdokumentilla avataan listakuvakkeesta sarjanumero-ikkuna.

Avautuvassa ikkunassa valitaan toimitettava(t) sarjanumero(t).
Ohjelma tarjoaa ensimmäistä saatavilla olevaa sarjanumeroa automaattisesti riville.
HUOM! Paina plus-nappia rivillä, jotta sarjanumero tallentuu toimitukseen.

Jos tuotetta toimitetaan useampi kappale, lisää muut sarjanumerot painamalla linkkiä ”lisää kohta” ja valitsemalla alasvetovalikosta oikea sarjanumero ja paina plus-kuvaketta.

Paina lopuksi Tallenna-nappia.

Järjestemä palaa takaisin toimitustilaukseen ja nyt Valmis-sarakkeessa näkyy toimitettava määrä.

 

Tämän jälkeen toimitustilaus voidaan vahvistaa normaalisti painamalla Vahvista -nappia.

Sarjanumeroseurattavat tuotteet varastossa
Tuotteen varastosaldoa voi tarkastella tuotetiedoissa oikean yläkulman kuvakkeella ”käytettävissä”.

 

 

 

Kukin varastossa oleva sarjanumero näkyy omana rivinään.

 

 

 

 

 

Sarjanumerollisen tuotteen inventointi


Yleisohjeet varastoinventointiin löytyvät täältä.
Sarjanumeroseurattavien tuotteiden kohdalla järjestelmä tarjoaa automaattisesti jokaisen sarjanumeron omalle rivilleen.

 

 

 

 

Jos tuotetta ei vielä ole varastossa, vaan se lisätään inventoinnin yhteydessä, sarjanumero voidaan kirjoittaa sarjanumerokenttään käsin.

Jos halutaan inventoida vain yksi sarjanumero tai erä, valitaan inventointia aloitettaessa vaihtoehto ”one lot/serial number”.

Alasvetovalikosta ”inventoried lot/serial number” valitaan haluttu sarjanumero.

 

 

 

 

Tällöin inventaarilistalle tulee vain kyseinen sarjanumero.

Sarjanumeroiden seuranta

Sarjanumeroita tai eriä voidaan seurata modulissa Varasto – Varastonhallinta – Erä/sarjanumerot.

 

 

 

 

Tällöin saadaan lista kaikista sarjanumeroista.

 

 

 

 

Klikkaamalla sarjanumeroriviä, saadaan näkyviin kyseisen sarjanumeron sen hetkinen sijainti.

 

 

 

 

Oikean yläkulman kuvakkeesta Seuranta saa näkyviin sarjanumeroon liittyvät varastosiirrot.

 

 

 

 

Sisäiset siirrot

 

 

Tuotteen sisiäinen siirto aloitetaan menemällä kohtaan Varasto → Työpöytä ja klikkaamalla laatikosta Sisäiset siirrot

 

 

 

 

 

Päästään seuraavaan näkymään, jossa näkyvät kaikki yrityksen sisäiset siirrot.

 

 

 

 

 

 

Klikataan painikkeesta Luo

 

 

 

 

 

 

Kenttään Source Location Zone tulee se paikka josta halutaan siirtää ja kenttään Kohdepaikka tulee se paikka johon halutaan siirtää. Valitaan rivinäkymään tuote jolla on käytössä sarjanumerointi tai eräseurata. Alla olevassa esimerkissä tuote on sarjanumeroitu.

 

 

 

 

 

 

Paina Tallenna ja Merkitse testäväksi-nappia. Jos painaa nappia Vahvista, Odoo odottaa jo että sarjanumerot on annettu, mitä vielä ei ole tehtynä joten eteenpäin ei pääse tätä kautta.

 

 

 

 

 

 

Klikkaa seuraavaksi Varaa

 

 

 

 

 

 

Siirry välilehdelle Toiminnot. Lisätään siirrettävälle määrälle sarjanumerot klikkaamalla kuvan rengastetusta kohdasta.

 

 

 

 

 

 

Klikataan plus-napista ne erät jotka aiotaan siirtää Kohdepaikkaan.

 

 

 

 

 

 

Jolloin näkymäksi tulee alla olevan kuvan mukainen kun esimerkin kolme sarjanumeroa on klikattu läpi.

 

 

 

 

 

Painetaan lopuksi Tallenna.