Valmistus

Odoossa valmistusta ja kookonpanoa hoidetaan valmistustilauksilla. Niitä voidaan tehdä käsin tai niitä voi syntyä toisen toimenpiteen seurauksena, esim. myyntitilaukselta.

Valmistustilaus (manufacturing order, MO) on dokumentti, joka sisältää yhden tuoterakenteen kokoonpanoon liittyvät toimenpiteet ja ohjeet. Valmistustilaus voi synnyttää työtilauksia (work order, WO), joiden avulla ohjataan työpisteissä tapahtuvia toimenpiteitä.