Näyttötilassa olevien tehtävien hyväksyminen massana

Tehtävien hyväksyminen näyttö-tilassa

Näyttö-tilassa on toiminnallisuus, jonka avulla  voi hyväksyä kaikki tai vain osan tehtävistä kerralla. Toiminnallisuus vaatii, että kaikki tehtävät ovat "Näyttö"-tilassa ja "Aloittamatta"-sarakkeessa. Tällöin painamalla "Näyttö"-painiketta,  voi valita kaikki tehtävät, jotka haluaa hyväksyä ja painaa lopuksi "Ok"