Tutkinnon osien liittäminen opiskelijaan

Klikkaa ylämenussa valikkoa Hallinta -> Tutkinnon osat.

 


Valitse ryhmä, johon kuuluvan opiskelijan tutkinnon osia haluat muuttaa. Voit myös valita käsiteltäväksi koko ryhmän.

Paina nappia Muokkaa.

Saat näkyviin kaikki opiskelijalle / ryhmälle mahdolliset tutkinnon osat (kaikista tutkinnoista, jotka heihin on liitetty).
Voit lisätä tutkinnon osia painamalla nappia Lisää ja piilottaa niitä painamalla nappia Piilota.

Vaikka piilottaisit tutkinnon osan, jossa on suorituksia, se ei häviä vaan poistuvat näkyvistä. Voit myöhemmin ottaa tutkinnon takaisin näkyviin painamalla Lisää ja suoritukset tulevat uudestaan näkyviin.