Opiskelijan liittäminen opiskelijaryhmään

Opiskelija voidaan liittää yhteen tai useampaan opiskelijaryhmään. Tällöin hän näkyy kaikille opettajille, jotka on kytketty kyseisiin ryhmiin.
Liittäminen opiskelijaryhmään tehdään valikossa Hallinta - Opiskelijat.

 

 

 

Klikkaamalla opiskelijan nimeä pääset muokkaamaan hänen ryhmätietojaan.

 

 

 

Opiskelijan voi lisätä tai poistaa ryhmästä klikkaamalla rivillä olevaa nappia.