Rakenne

Järjestelmässä opettajat ja opiskelijat navigoivat hieman eri lailla. Opettajat navigoivat järjestelmässä ryhmien ja opiskelijoiden kautta ja opiskelijat vastaavasti tutkintojen kautta.

Opettajat

Kun opettaja kirjautuu sisään, hän näkee ryhmät, joissa hän toimii opettajana. Klikkaamalla ryhmää, pääset siirtymään ryhmän opiskelijoihin.

Valitse opiskelija klikkaamalla opiskelijan nimeä.


Tällöin näet jolloin näet kyseisen opiskelijan tutkinnon rakenteen: ammatillisen tutkinnon tai tutkinnot sekä yhteiset tutkinnon osat.

Opiskelijat


Opiskelijat vastaavasti navigoivat tutkintojen kautta. Opiskelijat valitsevat ensin tutkinnon ja tämän jälkeen he näkevät kyseisen tutkinnon tutkinnon osat.

Alla esitetetyssä kuvassa käyttäjänä toimii opettaja1, mutta opiskelija11 näkisi vastaavat tutkinnon osat avatessaan oman tutkintonsa.

Klikkaamalla kyseistä laatikkoa pääset porautumaan kyseisiin tutkinnon osiin.

Klikkaamalla tutkinnon osa-laatikkoa pääset tarkastelemaan tutkinnonosaan liittyviä ammattitaitovaatimuksia (eli tehtäviä, joita opiskelija suorittaa).

Osaamisen kertyminen on jaettu kolmeen eri tilaan. Tehtäväruudun väri kertoo, missä tilassa tehtävä on:

PERUSOSAAMINEN (punainen)
TYÖPAIKKA (tummansiniharmaa)
NÄYTTÖ (keltainen)

Tehtävillä (eli ammattitaitovaatimuksilla) on neljä vaihetta:

ALOITTAMATTA (aloittamatta)
TEKEILLÄ (opiskellaan parhaillaan)
HYVÄKSYNTÄ (tarkastuksessa)
HYVÄKSYTTY (näyttö suoritettu)

Tehtävät ovat aluksi tilan PERUSOSAAMINEN alussa (vasemmassa reunassa) ja niiden väri on punainen.

Kun opiskelija kirjaa ensimmäisen kerran suoritteita tehtävälle (tai siirtää itse tehtävän vaiheeseen “tekeillä”) tehtäväruutu siirtyy oikealle, sarakkeen/vaiheen “tekeillä” alle. Kun tehtävä on siirretty vaiheeseen “hyväksyntä”, niin se näkyy kyseisen sarakkeen/vaiheen alla.

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: Sisäänkirjautuminen »