Aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Kokonainen tutkinnonosa voidaan merkitä suoritetuksi valitsemalla "Osaamisen tunnistaminen"

Valitse listasta, missä oppilaitoksessa aiemmat opinnot on suoritettu. Paina nappia Jatka.

tunnustaminen

Ammattitaitovaatimukset (tehtävät) siirtyvät oikeaan reunaan vaiheeseen HYVÄKSYTTY ja niihin tulee merkintä, missä oppilaitoksessa osaaminen on hankittu.