Henkilökohtaisen opinpolun luominen opiskelijalle

Opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehityssuunnitelmaa voidaan hallinnoida lisäämällä tai piilottamalla osioita opintojen perusrakenteesta.


Klikkaa ylämenussa valikkoa Hallinta ja tutkinnon osat . Valitse ryhmä, johon kuuluvan opiskelijan suunnitelmaa haluat muuttaa.

Valitse listalta opiskelija. Saat näkyviin ne tutkinnon osat, jotka näkyvät kyseiselle opiskelijalle.

"Lisää tutkinnonosa osa" kohdassa piilotetut tutkinnonosat näkyvät merkinnällä LISÄÄ+. Käytössä olevat tutkinnonosat näkyvät listalla merkinnällä KÄYTÖSSÄ

Painamalla nappia LISÄÄ+ saat tutkinnonosan näkyviin valitulle oppilaalle.

muokkaus

Tarpeettomien tutkinnonosien piilottaminen onnistuu kohdasta “Käytössä olevat tutkinnon osat”

Käytössä olevia tutkinnonosia voidaan piilottaa painamalla Piilota X -painiketta

piilottaminen