Opiskelijaryhmän edistyminen tutkinnonosittain

Opiskelijaryhmän edistymistä tutkinnonosittain voidaan seurata valitsemalla ylävalikosta "Edistyminen"

Valitse ryhmä. Saat näkyviin kaikki ryhmälle kuuluvat tutkinnonosat.

edistyminen

Valitse tutkinnonosa. Saat näkyviin kaikkien opiskelijoiden tilanteen siinä tutkinnonosassa.