Monikielisyys

Joomlan monikielisyyden tuki mahdollistaa useamman kielen asettamisen verkkosivulle. Vierailija näkee sivulla kielivalinnan, jonka kautta käyttäjä pystyy helposti vaihtamaan sivuston kielen.

Jokaiselle kielelle voidaan muokata erikseen omat artikkelinsa, valikkonsa ja sivumoduulinsa. Kun käyttäjä haluaa artikkelia lukiessaan vaihtaa sivun kieltä, voidaan hänet ohjata suoraan erikieliseen artikkeliin. Sivuston kieliversioille voidaan myös määritellä oma persoonallinen ulkoasunsa.