Valikot

Sivustolle voidaan tehdä monia eri valikoita, jopa näkymään ainoastaan rekisteröityneille käyttäjille.

Main menu toimii sivuston selkärankana. Jokainen Valikon kohde muodostaa URL-polun, eli sivun. Uusia sivuja ei pystytä luomaan ilman uutta Valikon kohdetta. Jokaiselle valikon kohteelle voidaan määritellä oikeudet, mille ryhmälle se näkyy (esim. rekisteröityneet).

Valikon nimikkeen tyyppi

Valikon kohde -tyyppi

 

Uuden Valikon kohteen tyyppi valitaan listasta, missä näkyy kaikki sivustoon asennetut komponentit (riippuen sivustoista ja asennuksista). Haluttu tyyppi valitaan ja muokataan seuraavaksi halutut parametrit.

 

Esimerkkitapaus #1:

Tehdään uusi artikkeli ja määritetään se julkaistuksi.

Tehtyä artikkelia ei saa näkyviin, ennenkuin sille luodaan uusi sivu/URL, eli Valikon kohde, joka määritetään käyttämään Yksittäinen artikkeli -tyyppiä ja haluttua artikkelia. (Valikon kohde - Pakolliset asetukset – Valitse artikkeli – Valitse / muuta)

 

Esimerkkitapaus #2:

Sivuille on asennettu ChronoForms -lomakekäsittelijä. Tehdään uusi lomake ja määritetään se julkaistuksi.

Tehtyä lomaketta ei saa näkyviin, ennenkuin sille luodaan uusi sivu/URL, eli Valikon kohde, joka määritetään käyttämään ChronoForms -tyyppiä ja haluttua lomaketta.

 

 

Kun luodaan uusi valikon linkki, näkyy yleensä luodulla sivulla sivuston otsikko. Tämä saadaan pois näkyvistä jokaisen Valikon kohteen asetuksista erikseen:

Valikon kohde -> Sivun otsikointi -välilehti -> Näytä sivun otsikko = Ei