Artikkelislider – BT Content Slider -ohjeet

Artikkelislider moduulin avulla voidaan luoda karuselli / slideri, johon voidaan määrittää halutulla sivulla vaihtuvat artikkelisisällöt niin Joomlan omasta kuin myös K2-sisällönhallintalisäosan kautta luoduista artikkeleista. Artikkeleista voidaan sliderin avulla esittää muun muassa artikkelin otsikko, kirjoittaja, julkaisupäivämäärä, intro-kuva- ja -teksti sekä lue lisää-linkki/painike.

Ominaisuudet:

  • Kevyt ja helppokäyttöinen
  • Mahdollisuus näyttää artikkelit tietyn kategorian tai vain tietyt artikkeli ID:n perusteella
  • Määritys kuinka monta artikkelia kerralla näytetään ja missä järjestyksessä (esim. julkaisupvm)
  • Responsiivinen
  • Tukee sekä Joomlan sisäisiä ja K2-artikkeleita

Moduulin asetukset / lähteen määrittäminen

BT Content Slider -moduulia hallinnoidaan Joomlan moduulien hallinnan (Lisäosat > Moduulien hallinta > Moduulin nimi) kautta.

Source Setting -välilehden määritykset:

 

bt content slider source setting

 

Source From -valinnan kautta määritetään, minkä tyyppisiä moduulissa näytettävät artikkelit ovat. Mikäli Joomlaan ei ole asennettuna / sivuston sisältöjenhallintaan ei käytetä K2-sisällönhallintalisäosaa, ovat nämä yleensä Joomlan omia kategorioita (Joomla Categories) tai tiettyjä Joomlan artikkeleita (Joomla Article IDs).

Joomla Categories -valintaan voidaan lisätä yksi tai useampi kategoria, joista artikkeleja halutaan näyttää moduulin kautta.

Mikäli Source From -kohdassa on valittu Joomla Article IDs, voidaan tässä tapauksessa Joomla Article IDs -kenttään määritellä ne artikkelit (artikkelien ID:t) jotka moduulissa halutaan näyttää.

Näytettävien artikkelien määrä voidaan määritellä Number of Articles -kentässä. Mikäli Limit for each -kentän valinta on Yes, tällöin Number of Articles -kentän arvo määrittää, kuinka monta artikkelia kustakin valitusta kategoriasta moduulin kautta enimmillään näytetään.

Articles Sorte By -valinnan kautta voidaan määrittää, missä järjestyksessä artikkelit moduulissa näytetään (esim. Artikkelin julkaisupäivämäärän mukaan laskevasti/nousevasti)

Images and links -osan määrityksistä voidaan esimerksi määrittää, näytetäänkö artikkeleiden intro kuvia (intro images).

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « RSS-syötteet - Simple RSS Feed Reader