Kyselyt

Sivustolla voidaan järjestää laajamittaisia kyselyitä dynaamisilla lomakkeilla. Kysely-lisäosan kautta on lisäksi mahdollista luoda monipuolisia raportteja, jotka voidaan viedä csv-muotoisina tiedostoina esim. Office -ohjelmistoihin jatkojalostettavaksi. Joomlan käyttöliittymässä pystyy myös tarkastelemaan graafisia esityksiä vastauksista.

Kyselykomponentin dynaaminen rakenne mahdollistaa erilaisten kyselypolkujen rakentamisen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tietyn kysymyksen vastausvaihtoehdolla käyttäjälle esitetään eri polku ja/tai lisäkysymyksiä valituista kysymyksistä.