Kyselyt - Survey Force Deluxe -ohjeet

Sivustolla voidaan järjestää laajamittaisia kyselyitä dynaamisilla lomakkeilla. Kysely-lisäosan kautta on lisäksi mahdollista luoda monipuolisia raportteja, jotka voidaan viedä csv-muotoisina tiedostoina esim. Office -ohjelmistoihin jatkojalostettavaksi. Joomlan käyttöliittymässä pystyy myös tarkastelemaan graafisia esityksiä vastauksista.

Kyselykomponentin dynaaminen rakenne mahdollistaa erilaisten kyselypolkujen rakentamisen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tietyn kysymyksen vastausvaihtoehdolla käyttäjälle esitetään eri polku ja/tai lisäkysymyksiä valituista kysymyksistä.

Raportit (Reports)

Voit luoda raportteja kyselyistä Joomlan hallintasivun kautta seuraavasti:

Kirjaudu Joomlan hallintasivulle ja valitse Komponentit => Survey Force Deluxe => Reports => Reports

Avautuvalta sivulta näkyvät kaikki kyselyyn tehdyt vastaukset, niiden ajankohta ja onko käyttäjä vieras (Guest) vai palveluun rekisteröitynyt käyttäjä (Näyttää User infossa henkilön käyttäjänimen)

Valitse - Select Survey -valinnan alta kysely, josta haluat ottaa raportin

Nyt voit valita, haluatko ladata käyttäjäkyselyn vastauksista erilaisia raportteja (katso yläpalkin kuvakkeet) esim. koko kyselyyn tehtyjen vastausten, tai vain tiettyjen käyttäjien vastausten perusteella.

Voit ladata raportin koneellesi kahdessa muodossa: PDF ja CSV (voidaan avata esim. Excelissä jatkokäsittelyä varten). Tai voit käyttää Report ()-painiketta nähdäksesi raportin suoraan hallintasivulla.

Raporttivaihtoehdot:

PDF(sum) = Kaikkien vastausten määrä/kysymys

PDF(sum %) = Kaikkien vastauksien määrä/kysymys prosentteina

CSV(sum) = Kuten PDF(sum), mutta raportti tallennetaan CSV-tiedostona

PDF = Ysityiskohtaisempi raportti, joka listaa vastausten lisäksi myös mm. vastaajien käyttäjätiedot

Edistyneet raportit (Advanced Reports)

Valitse Komponentit => Survey Force Deluxe => Reports => Advanced Reports

 

Cross Report: Tällä raporttityyppillä voit luoda tarkemman raportin jostain tietystä kyselyn kysymyksestä

 

CSV Report: Tämä raportti kokoaa yhteen kaikki kyselyyn vastanneet, kysymykset ja vastaukset. Tämän raportin avulla voit myös sisällyttää raporttiisi merkitys asteikot (importance scale).

Include Date..: sisällytä raporttiin päivämäärä, vastauksen tila (valmis/keskeneräinen), kyselyn nimi, vastaajan käyttäjätunnuksen tyyppi, ja käyttäjän tiedot


Klikkaa painiketta ladataksesi raportin koneellesi.