Perustoiminnot

tekstieditori

 

Perustoiminnot

Tekstiä voi muokata usealla tavalla. Maalaa muokattava teksti ja paina:

lihavoi jos haluat lihavoida tekstin

kursivoi jos haluat kursivoida tekstin

alleviivaus jos haluat alleviivata tekstin

tekstivari jos haluat muuttaa tekstin väriä

taustavari jos haluat muuttaa tekstin taustaväriä

numeroitu_lista jos haluat tehdä numeroidun listan

lista_lisavalinta numeroinnin tyypin valinta

numeroimaton_lista jos haluat luoda numeroimattoman listan

lista_lisavalinta luettelomerkkien tyyli

taulukko jos haluat luoda html-taulukon

sisennys jos haluat luoda tai poistaa sisennyksen

etsi_ja_korvaa jos haluat käyttää etsi / etsi & korvaa -toimintoa

html jos haluat muokata html-koodia

erikoismerkki jos haluat lisätä erikoismerkin

 

Tekstin formaatti

Normaaliin sisältötekstiin valitaan vaihtoehto paragraph ja otsikkoihin vaihtoehto heading. Tekstin formaattia muutetaan format -alasvetovalikon avulla. Muotoilu voidaan poistaa muotoilun_poisto -painikkeen kautta.

 

Tekstin fontti/koko

Sivun ulkoasu tulee normaalisti tyylitiedostosta, mutta pienet muutokset voidaan tehdä myös editorin kautta. Fonttia voit muuttaa fontfamily- alasvetovalikosta ja fontin kokoa fontsize- alasvetovalikosta.

 

Read More

Read Moren avulla voidaan sisältötekstistä näyttää vain osa. Esimerkiksi artikkeleissa näkyy yleensä alkuun vain osa tekstistä, ja loput tekstit näkyvät kun painetaan artikkelissa olevaa linkkiä. Read Morea käytetään yleensä vain Ajankohtaista-osiossa. Read More tehdään read_more -näppäimen avulla.

 

Page Break

Page Breakin avulla voidaan pitkä artikkeli jakaa osiin niin, että koko artikkeli ei näy samalla sivulla. Page Break tehdään page_break - näppäimen avulla.

 

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Tekstin kopioiminen tekstieditoriin