Tuotevariaatiot

Attribuutit ja variaatiot


Samasta tuotteesta voidaan luoda monta erilaista variaatiota riippuen tuotteen ominaisuuksista eli attribuuteista. Esimerkiksi samasta T-paidasta voi olla monta kokoa ja monta erilaista värivaihtoehtoa. Kyseisen T-paidan ominaisuuksia eli attribuutteja ovat koko ja väri. Attribuuteille voidaan antaa erilaisia arvoja sen mukaan, mitä vaihtoehtoja on tarjolla. Esimerkiksi koko-attribuutin arvoja voivat olla S, M ja L. Väri-attribuutin arvoja voivat olla vaikkapa vihreä, punainen ja sininen. Näistä järjestelmä voi muodostaa erilaisia yhdistelmiä: S-koko vihreä, S-koko punainen, S-koko sininen, M-koko vihreä, jne. Tämä toiminnalliuus on erityisen hyödyllinen silloin, jos samankaltaisilla tuotteilla on monia ominaisuuksia, joiden seurauksena syntyisi paljon erilaisia hallittavia tuotteita.

Attribuutit ja siten myös tuotevariaatiot otetaan käyttöön menemällä kohtaan Varasto/Myynti/Osto → Konfiguraatio → Asetukset. Alaotsikon "Tuotteet" alla tuotevariaatiot voidaan valita päälle klikkaamalla. Tuotevariaatioista puhutaan myös variantteina tai vain variaatioina. Variantit  auttavat paljon tuotteen osaluetteloa tehtäessä, sillä yhdelle tuotteelle voidaan käyttää pohjana vain yhtä osaluetteloa ja kyseisen tuotteen eri variantit käyttäisivät tällöin tämän osaluettelon eri osia. T-paidan osaluettelossa olisi tällöin esimerkiksi tuotteet “Painoväri: vihreä”, “Painoväri: punainen” ja “Painoväri: sininen” ja T-paidan eri variantit käyttäisivät vain kutakin näistä tuotteista, valmistaen eri värisiä T-paitoja.

Yksi tärkeä varianttien ominaisuus on, että suurin osa muutoksista joka pohjana toimineelle tuotteelle tehdään vaikuttaa myös tuotevariaatioihin.  


Huomaa että jos luotuasi variantteja klikkaat takaisin valinnan “Tuotteilla ei variantteja”, olemassa olevat variantit säilyvät mutta niitä ei voi muokata tai poistaa.

Jotta tuotteelle voidaan luoda variantit, on luotava attribuutit ensin.

Myynnin tai Varaston kautta mene kohtaan Konfiguraatio→Tuotteet→Attribuutit. Rivinäkymässä on esillä luodut attribuutit tuotteille. Lisää uusi attribuutti painamalla painiketta "Luo". Esimerkkinä tässä on luotuna attribuuttina Väri. Valinta “Create variant” on automaattisesti valittuna jolloin attribuuttia käytettäessä se kykenee tuottamaan variantin.

Mene kohtaan Konfiguraatio → Tuotteet → Attribuuttien arvot, jos haluat lisätä arvoja attribuuteille. Esimerkiksi kun attribuuttina on Väri, voidaan painamalla "Luo" painiketta lisätä attribuutin arvoja kuten Vihreä, Punainen ja Sininen. Tuotteilla voi olla eri attribuutteja, mutta vasta attribuuttien arvot lisäämällä saadaan luotua variantteja.TuotevariaatiotMene kohtaan Varasto → Tuotteet. Valitse olemassa oleva tuote tai luo uusi tuote painikkeella "Luo".

Siirry välilehdelle “Variaatiot” tuotteen ollessa muokkaustilassa. Valitse attribuutti klikkaamalla “Lisää kohta” painiketta ja halutut attribuutin arvot, jonka jälkeen paina “Tallenna”. Huomaa, että vasta kun vähintään kaksi attribuutin arvoa on valittuna, ilmestyvät tuotteelle variantit tallennettaessa. Varianttien määrä moninkertaistuu kun attribuutteja on enemmän kuin yksi ja attribuuttien arvoja on enemmän kuin yksi. Esimerkiksi jos “Värin” lisäksi attribuuttina olisi “Koko” ja attribuuttien arvoina olisivat “Iso” ja “Pieni”. Yhdistelmien kokonaismäärä on varianttien määrä : 3 väriä * 2 kokoa = kuusi erilaista varianttia.
Tätä kautta luoduille variaatioille on mahdollista lisätä varianttien hinnat. Välilehdellä Yleistiedot on Myyntihinta, joka toimii pohjahintana. Painamalla painiketta "Varianttien hinnat", vasemmalla ylhäällä, päästään kohtaan jossa variantille voidaan lisätä hintaa. Esimerkiksi attribuutin arvolle Valkoinen pystytään laittamaan kahden euron lisähinta. Tällöin tämän tuotevariaation myyntihinnaksi muodostuu tuotteen myyntihinta + kaksi euroa. Variantin kustannushintaa eri toimittajille voi muuttaa vain lisäämällä periytyvän moduulin tai olemassa olevaa koodia muokkaamalla.

 Klikkaamalla painiketta Variaatiot, voidaan variantteja tarkastella lähemmin.


Varianteille voidaan laittaa oma Sisäinen viite, Viivakoodi sekä Paino ja Tilavuus. Klikkaa varianttia muokataksesi näitä ominaisuuksia.

 


Varianttien Aktiivinen-tila voidaan poistaa, klikkaamalla ensin “Muokkaa” ja sen jälkeen täplää “Aktiivinen”. Paina lopuksi tallenna ja huomaa että nyt kyseinen variantti ei näy normaaleissa hauissa. Mene kohtaan Varasto → Varastonhallinta → Tuotevariaatiot ja käytä Suotimena valintaa “Arkistoitu”, jolloin arkistoitu tuotevariaatio ilmestyy näkyviin haussa.

 


Toinen tapa luoda variantteja on mennä kohtaan Varasto → Varastohallinta → Tuotevariaatiot. Painikkeella "Luo" tai "Tuo" voidaan lisätä variantteja. Silloin kun tiedetään, että tuotteella on todella suuri määrä erilaisia variantteja, tämä on kelpo tapa luoda variantteja. Huomaa, että näin luodut variantit eivät ole kytköksissä tuotteeseen, joka on toiminut mallipohjana. Eli luodut variantit ovat kuin erillisiä tuotteita, eikä ole tuotetta jota muuttamalla pystyisi muuttamaan tällä tavalla luotuja variantteja. Oheisessa listassa näkyvät myös tuotteen Variaatiot-välilehden kautta luodut variantit.

Luodessasi uutta varianttia tällä tavalla, anna variantille jokin tietty nimi ja valitse pudotusvalikosta, tuotteen nimen alla, haluamasi attribuutti ja sen arvo. Variantille valitaan oma myyntihintansa.

 Paina lopuksi tallenna. Molemmilla tavoilla tehtyjä variantteja voi myydä, ostaa ja hallita samoin kuin tavallasia tuotteita, joten varianttien käyttäytyminen on samanlaista kuin muilla tuotteilla jotka eivät ole variantteja.