Tuotteen kuljetukseen ja käsittelyyn liittyvät kustannukset

Tuotteen ostokustannuksen lisäksi siihen liittyy kuluja, jotka syntyvät tuotteen kuljettamisesta, tullaamisesta ja vakuutuksista. Nämä lisäkustannukset kannattaa huomioida tuotteen kustannuksissa, jotta tuotteen hinnoittelu ja katelaskenta näyttävät oikeita arvoja.

Tuotteen kuljetuskustannusten huomiointi on asetus, joka laitetaan päälle järjestelmähallinnassa. Kun asetus on laitettu päälle, voidaan määritellä erilaiset kuljetukseen liityvät kustannukset.

Huom! Tuotteiden kustannusseurantana täytyy käyttää reaaliaikaista fifo-kustannusseurantaa, jotta kustannukset voidaan kohdistaa tietyille vastaanotoille.

Perustietojen luonti


Luo ensin ”tuote” kuljetuskustannuksia varten.

Mene kohtaan Varasto – Konfiguraatio – Kokonaiskulutyyppi.Paina nappia ”luo”.Jos kuljetuskustannus on yleensä samansuuruinen, laita kustannushinta oletusarvoksi kenttään ”kustannushinta”.
Jos kuljetushinta jakautuu aina tietyllä tavalla toimitusrivien kesken, laita jakoperuste oletusarvoksi knttään ”jakoperuste”:

 • Yhtäsuuri kuin – kustannus jaetaan tasaisesti toimitusriveille (esim. 100e kustannus, 5 toimitusriviä = kustannus 20e/toimitusrivi)
 • Perustuen määrään - kustannus jaetaan kappalemäärien mukaisessa suhteessa
 • By current cost - kustannus jaetaan rivikustannusten mukaisessa suhteessa
 • Perustuen painoon - kustannus jaetaan painojen mukaisessa suhteessa
 • Perustuen tilavuuteen - kustannus jaetaan tilavuuksien mukaisessa suhteessa


Paina lopuksi ”tallenna”.


Kuljetuskustannusten kirjaaminen

Kun lähetykseen liittyvät kulut ovat tiedossa, ne voidaan liittää vastaanottotoimenpiteisiin.

 Mene kohtaan Varasto – Varastonhallinta – Lähetyksen kokonaiskulut.Paina nappia ”Luo”.

 • Valitse kentässä ”keräilyt” kaikki ne keräilyt, joihin kyseinen kustannus kohdistetaan. Tähän voidaan valita useita keräilyjä.
 • Kenttään ”päiväkirja” pitää valita se taloushallinnon päiväkirja, johon kulut kirjataan. (Jos yrityksellä ei ole käytössä taloushallinto, tällä asetuksella ei ole juurikaan merkitystä, mutta voi olla järkevää luoda kuljetuskustannuksille oma päiväkirja, jolloin niitä voidaan halutessa seurata.)
 • Kohdassa kustannusrivit, kenttään ”tuote” valitaan kokonaiskulutyyppi (joka on määritelty yllä).
  • Tarvittaessa voit vaihtaa kustannusten jakoperustetta toimitusrivien kesken myös tässä. Oletusarvo tulee kokonaiskulutyypin perustiedoista.
  • Syötä tarkka kustannus kenttään ”kulu”.
 • Jos haluat eritellä kustannukset tarkemmin (esim. kuljetuskustannukset, vakuutuskustannukset, jne.), syötä jokaiselle kustannukselle oma rivi.
 • Paina lopuksi nappia ”Laske”.

Järjestelmä jakaa syötetyt kustannukset toimituksille.Ylläolevassa esimerkissä 120e kulu jaetaan yhtäsuuri kuin -tyyppisesti tasan kaikille riveille, jolloin jokaiselle riville tulee 30e lisäkulua.

Kun painat nappia ”Vahvista” ruudun vasemmassa yläkulmassa, kulut siirtyvät tuotteen kustannuksiksi, jotka on liitetty kyseiseen vastaanottoon.

Alla näkyy kustannusvaikutus:Tuotetta otettiin vastaan 2 kpl ostohintaan 20e = 40e. Kuljetuskustannuksista 30e kohdistui tälle vastaanotolle, joten tuotteen kokonaiskustannukset vastaanotolla ovat 70e. Kun kyseiset tuotteet aikanaan kulutetaan, niiden kulu on 70e/4 = 17,5e.

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Kaupintavarasto Tuotevariaatiot »