Kaupintavarasto

Kaupintavaraston luonti

Jos yritys haluaa nähdä varastonhallinnassa tuotteita, jotka eivät ole heidän omaisuuttaan, voidaan hyödyntää kaupintavarastoa (consignee stock).  Tuotteet ovat fyysisesti yrityksen käytettävissä, mutta niiden taloudellinen omistus on  toimittajalla. Kaupintavarastoa käytetään usein halvoille, kulutustavaratyyppisille nimikkeille (esim. kuten ruuvit, mutterit, o-renkaat). Toimittaja vastaa yleensä tavaroiden riittävyydestä ja saa niistä maksun kulutuksen mukaan.

Järjestelmän varastoasetukset voidaan määritellä siten, että tuotteen varastointiin liitetään tieto sen omistajuudesta. Tällöin tuotteita vastaanotettaessa kerrotaan, kenen omistuksessa tuote on.

Jotta varasto pysyy selkeästi hallinnassa, kannattaa tehdä toimittajan omistuksessa oleville tuotteille oma varasto ja varastopaikka/paikat.

Ensin luodaan varasto (warehouse) kohdassa Varasto – Konfiguraatio – Varastot.

Paina nappia ”luo”.

Anna varastolle nimi, lyhytnimi ja paina nappia ”Tallenna”. Tämän seurauksena varaston työpöytänäkymään syntyy kaupintavarastolle samanlaiset ”toimintalaatikot” (esim. vastaanotot, sisäiset siirrot, toimitustilaukset, valmistus) kuin normaalissakin varastossa.

Vastaanotto kaupintavarastoon

Kun halutaan siirtää tavaraa kaupintavarastoon, se tehdään kohdassa Varasto – Työpöytä, äaatikossa  ”Vastaanotot”. Klikkaa linkkiä ”lisää” ja sitten linkkiä ”uusi siirto”.

Valitse kohtiin ”kumppani” ja ”omistaja” se toimittaja, jonka omaisuutta tuotteet ovat. Tee sen jälkeen vastaanotto normaalisti kirjoittamalla tarvittavat tuoterivit ja painamalla Vahvista ja sen jälkeen Käytä ja siirrä.

Nyt tuotteet näkyvät saldoissa kaupintavarastossa:

Toimitus asiakkaalle kaupintavarastosta

Kun asiakkaalle halutaan myydä tuotteita kaupintavarastosta, se määritellään myyntitilauksella  lähettäväksi varastoksi.

Tee myyntitilaus normaalisti (ohjeet myyntitilauksen tekemiseen löytyvät täältä).
Määrittele välilehdellä ”lisätiedot” kohdassa ”varasto” lähettäväksi varastoksi Kaupintavarasto.

Vahvista myyntitilaus normaalisti painamalla ”vahvista myynti”, jolloin syntyy toimitustilaus kaupintavarastosta (KAUP/OUT/0001), jossa tuoterivillä on maininta tuotteen omistajasta:

Lähetettyjen tuotteiden seuranta

Kaupintavarastosta lähetettyjä toimitustilauksia voidaan tarkastella kohdassa Varasto – Työpöytä – Toimitustilaukset / Kaupintavarasto.

Klikkaamalla kyseisen laatikon otsikkotekstiä ”Toimitustilaukset”, saadaan näkyviin kaikki toimitukset. Tätä listaa voidaan käyttää täsmäytyksissä, kun tarkistetaan, mitä toimittaja laskuttaa.