Yleiset ominaisuudet

Käyttäjät, ryhmät ja käyttöoikeustasot

Joomlaan on mahdollista luoda ja määrittää monipuolisesti erilaisia käyttäjäryhmiä ja näihin liittyviä käyttöoikeustasoja. Käyttöoikeustasojen avulla voidaan muun muassa määritellä, millä käyttäjäryhmillä on oikeus luoda, muokata ja poistaa artikkeleita. Oletuskäyttäjäryhmät, jotka perus Joomla-asennuksen mukana tulevat, ovat Julkinen (Public), Rekisteröitynyt (Registered), Päätoimittaja (Editor), Julkaisuja (Publisher), Johtaja (Manager), Ylläpitö (Administrator) ja Pääylläpitäjä (Super User).

Käyttäjätunnukseen liittyviä pakollisia tietoja ovat käyttäjätunnus, salasana ja sähköpostiosoite. Käyttäjätunnukset ovat uniikkeja, eli kaksi eri käyttäjää ei voi käyttää samaa käyttäjätunnusta tai sähköpostiosoitetta. Käyttäjätunnuksen luonnin yhteydessä salasana tallennetaan kryptatussa muodossa tietokantaan. Jokainen käyttäjä voi kuulua yhteen tai useampaan käyttäjäryhmään ja käyttöoikeustasoon.

Artikkelit ja kategoriat

Joomlan artikkelit ovat käytännössä sivuston sisältösivuja. Kategoriat puolestaan ovat kokoelma yksittäisiä artikkeleita. Kategorioiden avulla voidaan siis lajitella artikkeleja esimerkiksi tiettyjen aihepiirien/sisältöjen mukaan sopiviin kokonaisuuksiin (esim. Ajankohtaista/uutiset). Artikkeleille on myös mahdollista määrittää avainsanoja (tageja).

Valikot

Joomlan valikoiden hallinnan avulla sivustolle voidaan tehdä rajoittamattomasti erilaisia valikoita. Lisäksi jokaiselle valikolle on mahdollista määritellä erikseen oikeudet määrittelemään, mille ryhmälle kyseinen valikko näkyy (esim. vain rekisteröityneille käyttäjille). Valikoiden kohteita eli linkkejä voidaan luoda niin moneen tasoon, kuin tarvitaan. Valikoiden linkit puolestaan voidaan ohjata esimerkiksi yksittäiseen artikkeliin tai kategoria-sivulle.

Moduulit

Moduulit ovat Joomlan sivuston sisältöosia, joita voidaan sijoittaa sivustolla käytössä olevan teeman kautta määritellyille sijaintipaikoille. Esimerkiksi sivustolla näkyvä valikko, kirjautumislohko tai mainospalkit ovat moduuleja. Moduuleja voidaan kopioida ja määrittää näkymään vain tietyillä sivuilla.

Haku

Joomlan hakutoiminnolla voidaan etsiä monipuolisesti tietoja sivustolta. Näihin kuuluvat mm. kategoriat, sisällöt (artikkelit), uutissyötteet, yhteystiedot jne.

Sivupohjat / teemat

Joomlan sivupohjien avulla hallinnoidaan sivuston ulkoasua ja sivuston moduulien sijaintipaikkoja. Sivupohjat rakentuvat PHP- ja CSS-tyylitiedostoista sekä sivupohjaan liittyvistä graafisista elementeistä (taustakuvat, ikonit yms.). Samalla sivustolla on tarpeen vaatiessa mahdollista myös hyödyntää yhtäaikaisesti usaempaa kuin yhtä sivupohjaa kerrallaan, jos esimerkiksi tietylle sivulle halutaan muusta sivustosta erottuva ulkoasu.