Syötteen esittäminen - RSS - Näytä RSS-syöte moduulin lisääminen/muokkaaminen

Joomla sisältää sisäänrakennetun moduulin RSS-syötteiden näyttämiseen sivustolla. Moduulin asetuksista voidaan valita syötteelle mm. otsikko, kuvaus, kuva, näytettävien nimikkeiden lukumäärä sekä yksittäisen nimikkeen sanojen lukumäärä.

Käytännössä ulkoinen RSS-syöte saadaan sivustolle lisäämällä ja ottamalla käyttöön RSS-syöte -moduuli. Moduulin asetuksiin kopioidaan Syötteen URL -kenttään suora linkki haluttuun rss- tai xml-päätteiseen syötteeseen. Sekä syötteen otsikon että sijainnin sivustolla voidaan niin ikään valita halutunlaiseksi. Useita syötteitä voidaan lisätä hyödyntämällä useaa moduulia.

Mikäli olet luomassa uutta RSS-syötettä, klikkaa Lisäosat > Moduulien hallinta > Uusi > Näytä RSS-syöte. Jos olet muokkaamassa jo olemassa olevaa moduulia, klikkaa Lisäosat > Moduulien hallinta > RSS- syöte moduulin nimi

 

joomla 3 rss moduuli

Moduulin asetuksista voidaan määrittää seuraavat tiedot:

Syötteen URL: Näytettävän syötteen URL-osoite. Tuettuja syötemuotoja ovat RSS, RDF ja ATOM.

RTL-syöte: Näytetäänkö syöte oikealta vasemmalle (RTL)

Syötteen otsikko: Näytetäänkö syötteen otsikko

Syötteen kuvaus: Näytetäänkö syötteen kuvausteksti

Syötteen kuva: Näytetäänkö syötteeseen liittyvä kuva

nimikkeitä: määritys, kuinka monta syötettä/nimikettä RSS-syötemoduulissa näytetään

Nimikkeen kuvaus: Näytetäänkö kuvauksen tai yksittäisen uutisartikkelin introtekstin

Sanalaskuri: Tämän avulla voidaan rajoittaa näytettävän kuvaustekstin pituutta. Arvo 0 näyttää koko tekstin