Suoratoimitus


Suoratoimitus

Suoratoimitus tarkoittaa sitä, että tuote lähetetään suoraan toimittajalta asiakkaalle, eikä se fyysisesti kulje yrityksen varaston kautta.

Suoratoimitus voidaan laittaa oletusarvoiseksi tuotetietoihin, jolloin tuote menee AINA suoratoimitettavaksi ellei myyntirivillä valita toista toimitustapaa.

Määrittely tehdään kohdassa Tuotteet, välilehdellä Varasto.
Etsi tuote kohdassa Tuotteet ja paina nappia ”Muokkaa”.
Välilehdellä Varasto, kohdassa Reitit, laita rasti kohtaan suoratoimitus. Tällöin tuote menee myyntitilauksella  oletusarvoisesti suoratoimitukseen ja luo ostoehdotuksen eli ostopuolen tarjouspyynnön.

Huomioi, että tuotteelle pitää olla määriteltynä toimittaja, jotta järjestelmä tietää, mille toimittajalle tarjouspyyntö täytyy kohdistaa. Toimittaja määritellään ruudun alareunassa.

Myyntitilauksella voidaan määritellä tuotteen toimitustapa.

 1. Tee myyntitilaus (myynti - myyntitilaus)
 2. Myyntitilausriville kohtaan "reitti", valitse joko suoratoimitus tai osto
 3. Jos et valitse mitään, tuote noudattaa tuotetiedon takana olevaa oletusarvoa – JOS tuotteelle on määritelty VAIN yksi oletusarvo.
 4. Vahvista myyntitilaus. Jos tilauksella on pelkästään suoratoimitettavaa, myyntitilaus siirtyy tilaan "ei laskutettavaa". (Se odottaa, kunnes ostotilauksella kerrotaan, että tavara on lähetetty, sitten vasta saa laskuttaa.)

Ostoehdotus

 1. Mene ostopuolelle.
 2. Avaa ylämenusta hankinnat -> tarjouspyynnöt.
 3. Listaan on ilmestynyt ostoehdotus, jonka lähdedokumentti on myyntitilauksen numero (SO...). Huom! Järjestelmä osaa tehdä ostoehdotuksen vain jos tuotteella on toimittaja.
 4. a. Jos tuotteesta tehdään ostotilaus, paina nappia "vahvista tilaus". (Voit toki normaalisti ensin lähettää tarjouspyynnön ja vahvistaa sitten vasta.)
  • Tällöin syntyy toimitustilaus (eli "varastosta lähettämisen dokumentti"), joka näkyy sekä osto- että myyntitilauksella. Siinä lukee, että tavara on menossa toimittajalta asiakkaalle.
  • Kun toimittaja on lähettänyt tuotteen asiakkaalle, käy ostotilauksella tekemässä toimitus painamalla nappia "tuotteen vastaanotto". Vahvista vastaanotto. (Tuotetta ei oikeasti vastaanoteta omaan varastoon, vaan kuitataan lähetetyksi asiakkaalle.)
 5. a. Nyt myyntitilaus näkyy tilassa "laskutettavaa", koska tuotteet on lähetetty asiakkaalle.

 

7b. Jos ostotilauksen yhtedessä tulee muutoksia (esim. hinta tai kpl-määrä) ENNEN kuin ostotilaus on vahvistettu, ne päivitetään ostotilaukselle.
8b. Käy tekemässä samat muutokset myyntitilaukselle painamalla nappia "Muokkaa" ja lopuksi "Tallenna".

7c. Jos toimitukseen tulee muutoksia SEN JÄLKEEN kun ostotilaus on vahvistettu, ostotilaus pitää palauttaa edelliseen tilaan painamalla nappia "Peru" ja sen jälkeen "Muuta luonnokseksi". (Tällöin järjestelmä peruu toimitustilauksen ja tekee uuden toimitustilauksen muokatuilla tiedoilla, eism. kpl-määrä). Toimitustilaus näkyy taaskin sekä osto- että myyntitilauksen takana.

7c. Jos myyntitilaus halutaan peruuttaa, paina nappia "Peru".
Ostoehdotukselta poistuu kyseinen rivi ja jäljelle jää tyhjä ostoehdotus-header.