Varaston arvostus

Varaston arvostusmenetelmänä voidaan käyttää seuraavia menetelmiä:

  • Standardihinta
  • Keskihinta
  • FiFO

 
Varaston arvostus määritetään tuotekategoriakohtaisesti.

 

Standardihinta määritellään käsin tuotetietoihin - toiminto Tuotteet – kenttä Kulut. Kaikki kustannusta vaativat tapahtumat hakevat kustannustiedon täältä.

Keskihinta

Kun tuotteita tulee varastoon, järjestelmä laskee ja päivittää tuotteen kuluksi (toiminto Tuotteet – kenttä Kulut) painotetun keskihinnan, eli (varastoon tuloutettava kpl-määrä x ostohinta + varastossa oleva kpl-määrä x nykyinen keskihinta)/kokonaismäärä.


FIFO

FIFO-arvostus jakaa ostoerät omiin “koreihinsa” varastossa. Aina, kun varastoon tulee tuotteita, kyseisen erän arvo lasketaan varastoon tulohinnan (esim. ostohinta ostotilauksella) ja kappalemäärän tulona. Kun varastosta lähtee tavaraa, se otetaan vanhimmasta “korista” ja arvo on sen mukainen. Samalla tuotteella (Tuotteet -> kulut) kustannuskenttä päivittyy varastosta lähteneiden tuotteiden keskihintaan.

 

arvostus

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Toimitustilaus varastosta Varaston arvostusraportit »