Myynti

Myynnin voi tehdä monella tavalla, riippuen omasta tarpeesta. Yksinkertaisimmillaan tilaus saadaan hoidettua jo kahdella vaiheella:


1. Luo myynti ja vahvista se
2. Laskuta myynti ja lähetä lasku


Tämä tapa voi olla riittävä kaikkein pienimmille yrityksille, mutta myyjien määrän lisääntyessä, kannattaa käyttää pidempää tapaa, jossa ensin tehdään tarjous ja sitten muutetaan se myyntitilaukseksi.
Seurannan, raportoinnin, ja myyntien vaiheiden hallitsemiseen on kuitenkin myös paljon apuvälineitä, ja niiden käyttö helpottaa myyjien työtä merkittävästi. Myyntiputki voi sisältää mitä vain näistä vaiheista:


1. Liidi - uusi kontakti myyntiä varten
2. Mahdollisuus - vuoropuhelua asiakkaan kanssa
3. Myyntitarjous - ehdotus asiakkaalle
4. Myyntitilaus - kun asiakkaan kanssa on päästy yhteisymmärrykseen
5. Lasku - projekti on edennyt niin pitkälle, että siitä ollaan valmiita maksamaan


Mahdollisuus sisältää erilaisia vaiheita, jotka helpottavat seuraamaan ja dokumentoimaan asiakkaan kanssa käytävää vuoropuhelua. Liidistä ja mahdollisuudesta enemmän CRM-ohjeessa.