Hinnastot

Järjestelmässä on mahdollisuus määritellä tuotteille hintoja monella tasolla.

  • Tarkin taso on hinnasto. Hinnastoissa kullekin tuotteelle tai tuoteryhmälle voidaan määritellä asiakasta tai toimittajaa koskeva hinta ja hintaan liittyviä erityisehtoja.
  • Jos tuotteelle ei ole määritelty hinnastoa, myyntihintatieto katsotaan tuotetiedoista kohdasta Tuote - myyntihinta -  tuotteen perushinta
    • Tämä tulee oletusarvona myyntihinnaksi, ellei muuta ole määritelty
    • Tämän perusteella voidaan myös laskea asiakaskohtaisia hinnastoja