Työpiste (work center)

Työpiste on valmistuksessa paikka, jonka kautta tuote kulkee eli reititetään ja jossa tehdään töitä eli toimintoja.

Luo työpiste kohdassa: Valmistus -> Perustiedot -> Työpisteet.

 • Paina nappia Luo.

 

tyopiste

 

 • anna työpisteelle nimi (esim. ”maalaamo”)
 • Muuta tarvittaessa seuraavia:
  • Tehokkuuskerroin – kuinka tehokaasti työskennellään. Jos luku on alle 100%, työpisteen kyky tuottaa lopputulosta on vähemmän kuin mitä laskennallisesti sataisiin aikaan.
  • Kapasiteetti – montako kappaletta voidaan työstää samanaikaisesti.
  • Aika ennen valmistusta – asetusaika
  • Aika valmistuksen jälkeen – siivousaika
 • paina Tallenna.