Varastopaikat

Järjestelmässä on kolmenlaisia varastopaikkoja.

 • Fyysiset varastopaikat ovat sisäisiä sijainteja varastossa. Niitä voivat olla esimerkiksi saapuvien tavaroiden alue, lähettämö, varastohylly, osasto, tms. Tällaisia tarvitaan vähintään yksi.
 • Partnerien (toimittajat ja asiakkaat) paikat ovat fyysisiä sijainteja, jotka ovat partnerin omistuksessa.
  • Kun tuote otetaan ostotilauksen seurauksena varastoon, syntyy varastosiirto toimittajan varastopaikalta yrityksen fyysiselle varastopaikalle.
  • Kun tuote toimitetaan myyntitilauksen seurauksena asiakkaalle, syntyy varastosiirto yrityksen fyysiseltä varastopaikalta asiakkaan varastopaikalle.
  • Kun tuote suoratoimitetaan, syntyy varastosiirto toimittajan varastopaikalta asiakkaan varastopaikalle.
 • Virtuaalipaikat ovat paikkoja, joita ei ole fyysisesti olemassa, mutta tuotteet voidaan sijoittaa niihin, jos niitä ei enää (tai vielä) ole varastossa. Niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi hävikkiin tai tuotteisiin, jotka ovat matkalla varastoon (esim. hankittuja, mutta eivät vielä varastossa).

 Varastopaikat löytyvät kohdasta Varasto – Konfiguraatio – Paikat.

Luo uusi varastopaikka painamalla nappia Luo.

 • Paikan nimi – tunniste, joka kuvaa varastopaikkaa
 • Ylempi paikka – varastopaikka voi kuulua toisen varastopaikan alaisuuteen
 • Lisätiedot
  • Paikan tyyppi
   • sisäinen paikka – yrityksen sisäinen, fyysinen sijainti
   • toimittajan paikka – toimittajan omistuksessa oleva fyysinen sijainti (Kun ostotilaukseen liitetty toimitustilaus kuitataan saapuneeksi, syntyy varastosiirto toimittajan paikalta yrityksen sisäiselle paikalle)
   • näkymä – hierarkiataso, jolle ei voi siirtää tavaraa
   • asiakkaan paikka – asiakkaan omistuksessa oleva fyysinen sijainti (Kun myyntitilaukseen liitetty toimitustilaus kuitataan lähetetyksi, syntyy varastosiirto yrityksen sisäiseltä paikalta asiakkaan paikalle)
   • Varastohävikki – virtuaalinen paikka, johon tuote ”siirretään”, kun halutaan kirjata ne hävikkiin (esim. varastosaldon inventointi)
   • Hankinta – virtuaalipaikka, johon tuote voidaan siirtää, kun se on lähetetty toimittajalta, mutta ei vielä saapunut yrityksen varastoon
   • Valmistus – keskeneräinen tuotanto esim. kun komponentit otetaan valmistukseen, jotta niistä kootaan uusi tuote, ne ovat täällä kunnes valmistustilaus kuitataan valmiiksi
  • Omistaja – jos paikalla olevat tuotteet ovat jonkun toisen omaisuutta, määritä se tässä
  • Romupaikka – onko varastopaikka tarkoitettu romutettujen tuotteiden säilytykseen
 • Lokalisointi – paikan fyysinen sijainti