Raportointi taulukkomuodossa

Järjestelmässä useissa listausnäytöissä on mahdollisuus koota tietoa kuutiomalliseen (pivot)taulukkoon. Taulukko löytyy hakukentän alapuolelta, napista ”Taulukko”.

Esimerkiksi myyntitilauslistausta voidaan tarkastella taulukkomuodossa.
Vasemman reunan napilla Näytettävät tiedot voidaan valita, mitä tietoa taulukkoon kootaan.

Napilla Ryhmittely voidaan valita sopivat ryhmittelykriteerit rivitietoihin. Napilla Suotimet voidaan suodattaa vain osa tiedoista näkyviin (Katso lisäohjeita kohdasta Hakutoiminto ja ryhmittely.)

Tarkempaa ryhmittelyä voidaan myös tehdä painamalla rivin vasemmassa reunassa + -merkkiä ja valitsemalla seuraavan tason ryhmittelykriteeri.

Jos halutaan jaotella sarakkeisiin tulevaa tietoa eri tavoin, painetaan + -merkkiä yläsarakkeen Yhteensä -sanan vieressä ja valitaan listasta sopiva ryhmittelykriteeri:

Jolloin tieto jaetaan sarakkeisiin määrittelyn mukaan:

Taulukko voidaan helposti siirtää exceliin painamalla ”Näytettävät tiedot” -napista oikealle olevaa ”lataa xls-tiedosto” -nappia. 

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Raportointi Raportointi graafisesti »