Projektinäkymät

Projektia voidaan tarkastella erilaisista näkymistä:

  • kanban-korttinäkymä
  • lista
  • janakaavio
  • kalenteri
  • tehtävälista

 

Avaa projekti toiminnolla Projekti – Projektit ja klikkaamalla projektin laatikkoa.

Kanban-näkymä

Projekti avautuu automaattisesti kanban-näkymään, jossa projektin vaiheet näkyvät sarakkeina. Projektitehtäviä siirretään vaiheesta toiseen raahaamalla projektilaatikkoa oikealle (eteenpäin) tai vasemmalle (taaksepäin).

projektinakyma


Listanäkymä

Listankymässä tehtävät on ryhmitelty vaiheen mukaan.

projektinakyma1

Kalenterinäkymä


Kalenterinäkymässä projektitehtävät näkyvät sen päivän kohdassa, joka on merkitty tehtävän määräajaksi.

projektinakyma2


Janakaavio

Janakaaviossa tehtävät näkyvät tehtäväpalkkeina. Palkin ajallisen sijainnin ja pituuden määrittävät tehtävän aloitus- ja lopetusaika, jotka määritellään tehtävänäkymässä välilehdellä ”lisätiedot” (Katso ohjeet kohdasta projektitehtävien lisääminen ja muuttaminen.)

projektinakyma3


Taulukko

Taulukko-näkymä antaa kuutioraportin projektitehtävistä. Kuution sisältö voidaan määritellä painamalla nappia Näytä tiedot. Ryhmittely voidaan määritellä painamalla + -merkkejä sarakkeissa ja riveissä. (Katso lisäohjeet kohdasta Raportointi.)

Kaavio

Kaavionäkymä näyttää projektitehtävien tiedot graafisessa muodossa. (Katso lisäohjeet kohdasta Raportointi.)

projektinakyma4

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Työtuntien lisääminen projektitehtäville